Kontakt

Ju mund të kontaktoni me ekipin e B+CARE-it duke dërguar një email në adresën:  


 

Cultural Heritage without Borders–Albania
Rr. Ismail Qemali
P. 34/1, Kt. III, Zr. 15
Tirana
ALBANIA

Urban Development Center
Karadjordjeva Street 44
Belgrade
SERBIA