Partnerë dhe donatorë

B+CARE-i nuk do të ishte I mundur pa përkushtimin, bujarinë dhe ekspertizën e partnerëve dhe donatorëve tanë. Projekti ‘Balkan Cultural Aid Response for Emergencies (B+CARE),’ është financuar në mënyrë parësore nga Fondi Prince Claus, me mbështetjen e shtetit suedez.