• Dani evropske baštine – Zahvalnica za popularizaciju nasleđa

    2470cb783e903c4aeac5834f20ffe41e_1159166498

    Gradska uprava Grada Beograda dodelila je Centru za urbani razvoj zahvalnicu za učešće u manifestaciji Dani evropske baštine i popularizaciju kulturnog nasleđa u oviru projekta UNDERГРАД.