Partneri i donatori

B+CARE ne bi bio moguć bez podrške, darežljivosti i stučne pomoći naših partnera i donatora. Projekat “Balkan Cultural Aid Response for Emergencies (B+CARE)” je većinski finansiran od strane Prince Claus Fonda, uz podršku Švedske.