Kontakti za vanredne situacije

U slučaju katastrofe, važno je uvek raditi u bliskoj  saradnji sa nadležnim organima za kulturno nasledje I civilnu zaštitu/civilno reagovanje u vanrednim situacijama. Na ovoj stranici možete naći važne informacije o kontaktima za svaku zemlju u kojoj se nalaze B+CARE volonteri.

Ukoliko možete obezbediti bilo kakve dodatke ili ispravke u/na ovoj listi, molimo vas kontaktirate  B+CARE tim na info@balkancare.net.

  • B CARE – www.balancare.net/contact
  • Sektor za vanredne situacije : 193 , 1985
  • Vatrogasna služba: 193
  • Policija: 192 (emergency) /  (Auto-put) / 1987
  • Hitna pomoć: 194
  • Odeljenje za civilno – vojnu saradnju: 1976
  • Narodni muzej /Beograd +381(0)11 3306048
  • Republički zavod za zaštitu spomenika / Beograd +381 (0) 11 24 54 786
  • Centralni institut za konzervaciju /Beograd :  centrala:  011/ 3626359 Mobilni br. čuvara: 0648389911