Postani volonter

Ko je B+CARE volonter?

Volonteri za Balkan Cultural Aid Response for Emergencies(B+CARE), dolaze iz svih zemalja zapadnog Balkana, uključujuci: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Grčku, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju,a mi se nadamo, uskoro  i Hrvatsku. Oni su profesionalci za nasledje, studenti i entuzijasti koji su posvećeni očuvanju nasledja ugroženog prirodnim ili katastrofama izazvanim od strane čoveka.

Poštujući principe ICCROM-a za prvu pomoć kulturnom nasledju ICCROM principles for cultural first aid, volonter B+CARE-a je neko ko ima neophodno znanje ,veštine da dokumentuje i zaštiti kulturno nasledje tokom i posle vanredne situacije.

Ona/on je:

 • preduzmljiv/a i osetljiv/a na ljudske potrebe;
 • pun/a poštovanja prema lokalnom sadržaju;
 • sposoban/a za izgradnju poverenja irazumevanje izmedju ljudi koji imaju različite poglede;
 • sposoban/a da razvija iimplementira operacije za prvu pomoć kulturnom nasledju u koordinaciji sa ostalim agencijama za pomoć;
 • osposobljen/a da formira i upravlja timovima;
 • sposoban/na da proceni i predupredimoguće rizike u budućnosti u cilju osiguranja brzog oporavka;
 • spreman/na da ponudi podršku u slučaju vanredne situacije;
 • voljan/na da pruži pomoć i savet u bilo koje doba.

 

Za B+CARE volontere ljudi su uvek na prvom mestu. Zato volonteri rade sa ciljem da razumeju i podrže lokalne prioritete i potrebe. Njihov cilj je da sačuvaju nasledje koje je značajno za zajednicu pogođenu katastrofom.

Kako mozete postati B+CARE volonteri?

Ako želite da se pridružite B+CARE timu volontera, možete se prijaviti na sledeći trening. Specifični kriterijumi variraju prema konkretnom treningu, međutim, opšti kriterijumi podobnosti su da volonteri moraju da:

 • žive u Albaniiji, Bosni I Hercegovini, Hrvatskoj, Grčkoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori ili Srbiji;
 • Imaju neko dokazano iskustvo/znanje o kulturnom nasledju;
 • Imaju želju da prilože svoje vreme I energiju u ovu svrhu.

B+CARE treninzi obezbeđuju učesnicima osnovno znanje na sledeće teme:

 • Vrednost nasleđja;
 • Analiziranje konteksta kompleksnih vanrednih situacija;
 • Sigurnost I obezbeđenje u oblasti katastrofa;
 • evakuacija, spašavanje i osnovna stabilizacija muzejskih kolekcija.

Trenutno, nema zakazanih treninga. Molimo vas da redovno proverite status. U međuvremenu, ukoliko želite da kontaktirate sa nekim od članova B+CARE tima u vašoj zemlji, molimo vas pošaljite poruku na info@balkancare.net.